จำนวนหุ่นฝึกปฏิบัติ ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

                           
ข้อมูลเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557